Pohjoismaisten puolustusteollisuusyhdistysten kannanotto Pohjoismaiden investointipankin (NIB) politiikkaan

Pohjoismaiden investointipankki (NIB) uusii kestävyyspolitiikkaansa. Osana uudistusta pankki on avoimempi mm. kaksikäyttötuotteita kehittävien ja valmistavien yritysten rahoitukselle. Sen sijaan pankki esittää aseiden ja ammusten rajaamista pankin sijoitustoiminnan ulkopuolelle.