PIA:N PÄÄSIHTEERI NATON TEOLLISUUSRYHMÄN VARAPUHEENJOHTAJAKSI

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko on valittu Naton teollisuusryhmän, NIAG:in, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi 29.2.2024. 

 

Ryhmän nimi on NIAG (NATO Industrial Advisory Group). Se on Naton teollisuusryhmä, jonka tehtävänä on nimensä mukaisesti tukea Natoa teollisuuteen ja materiaalisten suorituskykyjen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Ryhmässä on edustettuina kaikkien Nato- ja kumppanimaiden teollisuuden johto, yhteensä yli 100 delegaattia. Ryhmä on osa Naton siviilirakennetta ja se raportoi puolustusinvestoinneista vastaavalle Naton apulaispääsihteerille. 

 

”Teollisuuden ja NIAG:n rooli on korostunut ja kasvaa tässä turvallisuustilanteessa. Pidän valintaani luottamuksen osoituksena koko suomalaiselle puolustusteollisuudelle. Olemme toimineet aktiivisesti Natossa jo kumppanuusajoista lähtien,” toteaa pääsihteeri Karanko

 

Varapuheenjohtajuus on kaksivuotinen. NIAG:n johto koostuu puheenjohtajasta sekä kahdesta varapuheenjohtajasta.