Pohjoismaisten puolustusteollisuusyhdistysten kannanotto Pohjoismaiden investointipankin (NIB) politiikkaan

Pohjoismaiden investointipankki (NIB) uusii kestävyyspolitiikkaansa. Osana uudistusta pankki on avoimempi mm. kaksikäyttötuotteita kehittävien ja valmistavien yritysten rahoitukselle. Sen sijaan pankki esittää aseiden ja ammusten rajaamista pankin sijoitustoiminnan ulkopuolelle. 

PIA ja pohjoismaiset puolustusteollisuusyhdistykset eivät näe tätä toimintaa kestävänä. Pankin rajaus ei huomioi puolustusteollisuuden roolia osana maiden puolustuskykyä saati tämänhetkistä turvallisuuspoliittista tilannetta. Rajaus on vastoin hallitusohjelman henkeä sekä eurooppalaisia aloitteita, joilla nimenomaan rahoitetaan aseiden ja ampumatarvikkeiden tuotantokyvyn kasvattamista. 

Liitteessä vastauksemme pankin konsultaatioon. 

Liitteet