Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaan muutoksia 9.9.2021 alkaen

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi asetus (EU) 2021/821 on annettu 20 päivänä toukokuuta 2021 ja se tulee voimaan 9. syyskuuta 2021. 

Muutokset koskevat lähinnä ihmisoikeusloikkauksien sekä terroritekojen ehkäisyä ja kyber valvontatuotteiden vientejä. Joukkotuhoaseiden leviämisen estämisen ja epätoivotun sotilaallisen käytön lisäksi vientivalvontaa tehostetaan myös liittyen ihmisoikeusloukkausten ja terroritekojen ehkäisyyn. Uusi asetus tuo mukanaan uusia valtuuksia vientivalvontaviranomaisille esimerkiksi kybervalvontatuotteissa.

Ulkoministeriön vientivalvontayksikkö on valmistautunut uuden asetuksen voimaantuloon 9.9.2021 myös muun muassa uudistamalla kaikki sähköiset kaksikäyttötuotteita koskevat lomakkeet. 

Linkki uuteen asetukseen