Turvallisuus on kestävyyden perusta

Tuija Karanko

Tuija Karanko

Pääsihteeri

EU:n kestävän rahoituskriteeristön taksonomiasta on Suomessa keskusteltu lähinnä metsänhoidollisista lähtökohdista. Todellisuudessa taksonomia ajaisi usean Suomelle ja EU:lle tärkeän teollisuussektorin ahdinkoon. Yksi tällainen sektori on puolustus- ja turvallisuusteollisuus.

Taksonomian tavoitteena on ohjata rahoitusta kestäviin kohteisiin. Arvioinnissa olisi mukana ESG-tiedot eli ympäristövaikutukset (environmental), sosiaalinen vastuu (social) sekä hyvä hallintotapa (governance). Tästä huolimatta kestävyys on määritelty erittäin suppeasti ja pintapuolisesti.

Puolustus- ja turvallisuusteollisuus tuottaa teknologiaa turvaamaan eurooppalaisia arvoja ja yhteiskuntiamme. Sillä on keskeinen rooli Euroopan unionin yhteisen puolustuksen kehittämisessä sekä eurooppalaisen autonomian mahdollistamisessa. Suomessa yhteiskunnan turvallisuus nojaa pitkälti yhteistyöhön hallinnon ja yksityisen sektorin kanssa. Puolustusteollisuus on integroitu osa Suomen puolustusjärjestelmää.

Alan tärkeyden vuoksi Komissioon perustettiin uusi puolustusteollisuuden ja avaruuden pääosasto vuoden 2020 alusta. Puolustusteknologian kehittämistä on ryhdytty rahoittamaan EU:n budjetista Euroopan puolustusrahaston ja sen valmistelutoimien turvin. Rahaston koko vuosille 2021–2027 on kahdeksan miljardia euroa.

Edellä mainitusta kehityskulusta huolimatta valmistellussa taksonomiassa ei ole huomioitu Euroopan ja jäsenmaiden puolustuksen tarpeita. Taksonomiaa sovelletaan eri puolilla jo nyt, vaikka jäsenmaat eivät ole sitä hyväksyneet. Sitä on käytetty jopa julkisten hankintojen poissuljentaperusteena. Tilanne on kestämätön.

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry on yhdessä muiden eurooppalaisten alan toimijoiden kanssa ilmaissut toistuvasti huolensa aiheesta. Tiedossamme on muutamia tapauksia, joissa suomalaiset pankit ovat kieltäytyneet tarjoamaan palveluksiaan suomalaiselle puolustussektorin yritykselle. Helsingin Sanomien (2.12.2021) uutisessa Nordean sekä OP Pankin edustajat kertoivat YK:n peruskirjaan viitaten, etteivät ne sijoita yhtiöihin tai rahoita yhtiöitä, jotka valmistavat ydinaseita, rypälepommeja, kemiallisia ja biologisia aseita sekä henkilömiinoja. Tällaisia aseita ei kehitetä tai tuoteta Suomessa.   

Yhteiskunnan turvallisuus luo perustan kestävyydelle. Puolustus- ja turvallisuusteknologiaa tuottavat yritykset tuottavat turvallisuutta.